Farewell, my lovely 04.05 - 19.05 2013


Bildmuseet, Umeå
MFA 2013 Umeå Academy of Fine Arts, Group exhibition


Photo: Mattias Ericsson

“Kristoffer Grip (född 1984 i Stockholm) ägnar sig i första hand åt teckning, men arbetar även med grafik, performance och musik. Han intresserar sig för gränslandet mellan fiktion och verklighet, där rollerna berättare och resenär ständigt skiftar. Transformation och fysikalitet är centrala teman i Grips konstnärskap. Serien Skuggteckningar har sin utgångspunkt i en tanke av filosofen Søren Kierkegaard, som beskriver skuggteckningar som en metod för att kunna teckna porträtt av något han själv letar efter men inte kan fånga med en direkt beskrivning. Kristoffer Grips Skuggteckningar kan ses som framkallningar av händelser, där det vita pappret är ett scenrum. När handen möter den tillsynes tomma ytan präntas det specifika ögonblicket in i existens då drömmar, önskningar och handens signatur möter papprets vävda fibrer, dess valör av blekhet och den friktion det ger kolkritans brända materia/_ _ _/ Kristoffer Grip, vars storslagna kolteckningar i högre grad skildrar de inre landskapen. Det är en förtätad drömvärld, full av mystik och lager av litterära referenser som Grip tränger in i, med rötter hos Goya och Aleister Crowley.”

Joakim Borda Pedreira
CuratorSkuggteckning III, 151x151cm, charcoal on paper, 2012
Skuggteckning XI, 151x151cm, charcoal on paper, 2012
Skuggteckning VIII, 151x151cm, charcoal on paper, 2012©️ 2024 Kristoffer Grip. All rights reserved.